Zasebnost

Ker cenimo vaše zaupanje, je varovanje vaših podatkov ter spoštovanje vaše pravice do zasebnosti in informacijske neodvisnosti pri zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov za nas izrednega pomena. Naslednje informacije so namenjene temu, da vam ponudijo hiter in enostaven pregled podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo o vas, v povezavi z vašo uporabo našega spletnega mesta.

Za varovanje podatkov na tem spletnem mestu je odgovorno podjetje MJM Maruša Mrzel s.p., Partizanska cesta 22, 1270 Litija, Slovenija. Za vsa vprašanja glede zasebnosti nas lahko kontaktirate na email naslov info@mjm.si ali na telefonsko številko (01) 898-12-37.

Tematika

Tematika te izjave o zasebnosti so informacije, ki pojasnjujejo kateri osebni podatki se na spletnih straneh mjm.si zbirajo in s kakšnim namenom se obdelujejo. V kolikor imamo povezave na druge strani, pa nimamo niti vpliva ali nadzora nad povezano vsebino ali zadevnimi predpisi o varovanju podatkov. Priporočamo vam, da preverite pravilnike o zasebnosti na povezanih spletnih straneh, da ugotovite ali in do kakšne mere se osebni podatki zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in so dostopni tretjim osebam.

Operedelitev in pogoji

Spodaj je podan izbor nekaterih pravnih opredelitev, ki vam bodo pomagale pri razumevanju izjave o zasebnosti. Polno besedilo Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) skupaj z nadaljnjimi opredelitvami in pogoji lahko najdete tukaj.

Osebni podatki

Vse informacije povezane z določeno ali določljivo fizično osebo («zadevna oseba«). Fizična oseba velja za določljivo, če se to osebo lahko posredno ali neposredno identificira, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Obdelava

Vsak postopek ali niz postopkov, izveden z ali brez pomoči avtomatiziranih postopkov, povezanih z osebnimi podatki, kakršno je zbiranje, beleženje, urejanje, arhiviranje, shranjevanje, prilagajanje, predelava, branje, poizvedovanje, uporaba, razkritje s predložitvijo, distribucija ali kakršno drugo zagotavljanje, popravljanje, povezovanje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Odgovorna oseba

Se nanaša na fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov. Če so nameni in sredstva obdelave predpisani v skladu s pravom EU ali zakonodajo držav članic, se lahko odgovorna oseba ali določeni kriteriji za določitev odgovorne osebe predvidijo v skladu s pravom EU ali zakonodajo držav članic.

Prejemnik

Se nanaša na fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, kateremu se lahko razkrijejo javni podatki, ne glede na to ali je to tretja oseba ali ne. Organi lahko pridobijo osebne podatke v okviru določene preiskave v skladu s pravom EU ali zakonodajo držav članic, vendar se ne smatrajo za prejemnike. Obdelava teh podatkov s strani imenovanih organov se izvede v skladu z ustreznimi predpisi o varstvu podatkov in v skladu z nameni obdelave.

Tretja oseba

To je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, z izjemo zadevne osebe, odgovorna oseba, obdelovalec naročil in osebe, ki so pod neposredno pristojnostjo odgovorne osebe ali obdelovalca naročil, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

Kategorije osebnih podatkov na spletnih mestih mjm.si

Zadevno področje: Obisk spletnega mesta

Ko prikličete spletno mesto mjm.si, zbere t. i. podatke o dostopih, vključno z naslovom IP, in jih shrani v dnevniško datoteko. Dnevniška datoteka shranjuje tudi ime spletnega mesta, ki ste ga zahtevali, priklicano datoteko, datum in čas priklica, količino prenesenih podatkov, obvestilo o uspešnem priklicu, tip in različico brskalnika, operacijski sistem, tako imenovani referrer URL (predhodno obiskana stran), kot tudi ponudnika, ki izvaja zahtevo. Vendar pa na podlagi teh podatkov ne morete biti identificirani.

Ko obiščete naše spletno mesto se piškotki shranijo tudi na vaši končni napravi (prenosnik, tablica, pametni telefon ali osebni računalnik).

Da bi uporabnikom zagotovili brezhibno povezavo in udobno uporabo našega spletnega mesta, zbiramo podatke o dnevniških datotekah, vključno z naslovom IP. Dnevniška datoteka se uporablja za analizo za ocenjevanje varnosti in stabilnosti sistema, kot tudi za administrativne namene. Piškotki nam tudi pomagajo narediti naše storitve in spletno mesto bolj uporabnikom prijazno, tako da nam pomagajo ugotoviti ali ste, npr. že obiskali stran na našem spletnem mestu. S pomočjo identifikatorja piškotkov, prejemamo tudi informacije o vedenju uporabnikov na našem spletnem mestu in iskalne poizvedbe, ki vas pripeljejo na našo stran, tako, da lahko prilagodimo svojo ponudbo uporabnikovim interesom za obiske v prihodnje.

Dnevniške datoteke, vključno z naslovom IP, služijo le optimizaciji tehnologije in konfiguracije našega spletnega mesta ter varnosti naših sistemov (npr. v kontekstu vdora v informacijski sistem ali varnostnega incidenta). Pri priklicu našega spletnega mesta, ni možno iz dnevniških datotek dobiti nobenih osebnih podatkov, vključno z naslovom IP. Osebna referenca se pojavi le, ko se prijavite v vaš uporabniški račun stranke ob istem času. V tem primeru, lahko povežemo vaš naslov IP neposredno z vami. S pomočjo identifikatorja piškotkov izvemo, na primer, ali in do kakšne mere ste že obiskali naša spletna mesta, ali ste se že registrirali pri nas z določeno identifikacijsko oznako in kdaj ste k tej identifikacijski oznaki vrnili.

Obdobje shranjevanja podatkov: Dnevniške datoteke, vključno z naslovi IP, se dva (2) meseca po zbiranju samodejno izbrišejo. Pred tem je naslov IP anonimiziran in shranjen le za administrativne (tehnične) namene.

Naše spletno mesto in spletna aplikacija gostujeta pri zunanjih ponudnikih storitev: podjetje DigitalOcean. Več informacij na: https://www.digitalocean.com/security/.

Pravna podlaga: 6 (1 f). člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Predvideno ali zahtevano zagotavljanje podatkov: Zagotavljanje predhodno omenjenih osebnih podatkov ni niti zakonsko niti pogodbeno zahtevano. Vendar pa brez naslova IP ali identifikatorja piškotkov, storitev in funkcionalnost našega spletnega mesta ni zagotovljena in posamezne aplikacije ter storitve morda niso na voljo ali so omejene.

Zadevno področje: Obisk spletnega mesta, spletne analitike

Osebni podatki: Naslov IP, identifikator piškotkov

Opis in namen obdelave podatkov: Na našem spletnem mestu uporabljamo t. i. sledilna orodja in orodja spletne analitike. Opisano je zbiranje podatkov o dostopih na naše spletno mesto in ocena vedenja naših obiskovalcev z namenom optimizacije naših ponudb.

S temi orodji je možno raziskati od kod izvirajo obiskovalci, kako so dostopali do našega spletnega mesta, katera področja spletnega mesta so pogosteje obiskana ter kako pogosto in za koliko časa se ogledujejo katere podstrani in kategorije. Določimo lahko tudi katere iskalne pojme in spletna mesta je vnesel uporabnik in ocenimo koliko uporabnikov skupno obišče naše strani skupno in po katerih informacijah ali ponudbah je največ povpraševanja. Cilj je uporabiti to pridobljeno znanje kot pomoč pri oblikovanju naših ponudb in spletnega mesta na uporabnikom prijazen način.

Interes pri obdelavi podatkov: S statističnim analiziranjem uporabniških profilov lahko izpeljemo informacije o delovanju in uspehu našega spletnega mesta, kot so, kako pogosto se prikličejo informacijske strani za določene skupine izdelkov in koliko obiskovalcev je kliknilo na določeno ponudbo. S pomočjo sledilnih orodij lahko bolje ciljno usmerimo naše ponudbe na naše stranke, obiskovalce in zainteresirane osebe.

Prejemnik in obdelovalec podatkov. Sledeči ponudniki sledilnih orodij in orodij spletne analitike obdelujejo podatke o dostopih v našem imenu, z namenom analize uporabnikov in statistične obdelave:

  • Google Analytics: Google Inc.1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ZDA. Več informacij na google.com/policies/
  • Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, California 94066 ( ZDA ). Več informacij na https://www.freshworks.com/privacy/

Obdobje shranjevanja podatkov: Informacije o tem lahko najdete v zgoraj navedenih povezavah.

Pravna podlaga: 6 (1 f). člen Splošne uredbe o varstvu podatkov

Predvideno ali zahtevano zagotavljanje podatkov: Zagotavljanje predhodno omenjenih osebnih podatkov ni niti zakonsko niti pogodbeno zahtevano.

Zadevno področje: Naročilo artiklov

Osebni podatki: davčna številka, email naslov, podjetje, ime in priimek, naslov prejemnika za dostavo, telefonsko številka.

Opis in namen obdelave podatkov: Podatke obdelujemo v okviru prvotnega naročila.

Prejemnik in obdelovalec podatkov: Vaše podatke delimo s prejemnikom izključno na podlagi pogodb, ki se nanašajo na obdelavo naročila in le kolikor je potrebno za izpolnjevanje pogodbenih določil storitve.

Obdobje shranjevanja podatkov: Račune in potrditve naročil obdelujemo in/ali izbrišemo glede na primerna davčna in poslovna obdobja hrambe.

Pravna podlaga: 6 (1 a, b, f). člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Predvideno ali zahtevano zagotavljanje podatkov: Zagotavljanje predhodno omenjenih osebnih podatkov za naročilo je nujno, da pripravimo ponudbo stranki, ki je naročilo zahtevala. V nasprotnem primeru naročila ni možno izvesti.

ZADEVNO PODROČJE: KONTAKTNI OBRAZEC

Osebni podatki: ime in priimek, email naslov, telefonska številka, zadeva in sporočilo uporabnika.

Opis in namen obdelave podatkov: Podatke obdelujemo v okviru vaših vprašanj ali zanimanj, ki jih vpišete v obrazec.

Prejemnik in obdelovalec podatkov: Vaše podatke delimo s prejemnikom izključno na podlagi pogodb, ki se nanašajo na obdelavo naročila in le kolikor je potrebno za izpolnjevanje pogodbenih določil storitve.

Obdobje shranjevanja podatkov: Račune in potrditve naročil obdelujemo in/ali izbrišemo glede na primerna davčna in poslovna obdobja hrambe.

Pravna podlaga: 6 (1 a, b, f). člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Predvideno ali zahtevano zagotavljanje podatkov: Zagotavljanje predhodno omenjenih osebnih podatkov je nujno, da se sprejmemo zanimanje in nanj odgovorimo.

4. Vaše pravice v povezavi z obdelavo teh podatkov

Od podjetja MJM imate pravico kadar koli zahtevati potrditev o tem ali obdelujemo vaše osebne podatke in pravico do informacij o teh osebnih podatkih. Imate tudi pravico do popravka, izbrisa in omejitve obdelave podatkov, kot tudi pravico kadar koli nasprotovati obdelavi osebnih podatkov ali preklicati vaše soglasje za obdelavo podatkov ali zahtevati prenos podatkov. Za kakršno koli potrebo ali zahtevo po informacijah, preklic ali nasprotovanje obdelavi podatkov, prosimo pošljite elektronsko pošto našemu pooblaščencu za varstvu podatkov ali stikom navedenim zgoraj. Dodatno, imate pravico do pritožbe nadzornemu organu, če pride do kršitve zasebnosti.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam pomagamo v najkrajšem možnem času.

Stopite v stik!